Дунавска сървейорска компания ООД

прегледай сайт


Тотал Контрол ЕООД

прегледай сайт


Глобал карго контрол ЕООД

прегледай сайт

За нас

ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН ЕООД  е независима частна контролна организация, съосновател и съдружник в ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД, съвместно с ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕООД и ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ ЕООД.

Съчетавайки в едно дългогодишен опит,  утвърдени партньорски позиции и висок професионален ценз,  трите дужества обединяват своя потенциал, предлагойки  най- доброто на пазара на контролни  услуги:  качество, бързина, компетентност и коректност на конкурентна цена.

ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН ЕООД  е предпочитан доствчик  на услуги за нуждите на : производствени, търговски и транспортни организации; митнически агенции; складови стопанства; пристанищни и товаро-разтоварни терминали; банкови и застрахователни институции, опериращи в един или няколко от секторите:

ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН ЕООД  е независима частна контролна организация, съосновател и съдружник в ДУНАВСКА СЪРВЕЙОРСКА КОМПАНИЯ ООД, съвместно с ТОТАЛ КОНТРОЛ ЕООД и ГЛОБАЛ КАРГО КОНТРОЛ ЕООД.

Съчетавайки в едно дългогодишен опит,  утвърдени партньорски позиции и висок професионален ценз,  трите дужества обединяват своя потенциал, предлагойки  най- доброто на пазара на контролни  услуги:  качество, бързина, компетентност и коректност на конкурентна цена.

ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН ЕООД  е предпочитан доствчик  на услуги за нуждите на : производствени, търговски и транспортни организации; митнически агенции; складови стопанства; пристанищни и товаро-разтоварни терминали; банкови и застрахователни институции, опериращи в един или няколко от секторите:

Въглища, кокс, пелети,
биомаса
още ...

Метали, сплави, руди, 
концентрати
още ...

Нефтопродукти и 
смазочни материали
още ...Селскостопански и 
зърнени продукти
още ...

Торове и подобрители 
на почвата
още ...

Промишлени
стоки
още ...

ТОТАЛ КАРГО ИНСПЕКШЪН  ЕООД поддържа актуален сертификат за Управление на Системата по качество съгласно   ISO 9001:2015: Certificate No. 261086-2018 AQ-BGR-RvA/ DNV-GL